Generelle regler og betingelser

Af hensyn til opretholdelsen af ro og orden på festivalen, samt oplevelsen for alle vores gæster, har FestiValhal fastsat følgende regler på festivalspladsen:

 • Der er kun adgang på pladsen for betalende gæster med gyldig billet.
 • Der kan forekomme visitation af gæster ved indgangen til pladsen.
 • Personer fremtrædende med truende adfærd, får ikke adgang til pladsen.
 • Der kan kun købes alkohol af personer over 18 år. Derfor medbringes ID-legitimation, da personalet har til pligt at spørge om at se dette i tvivlstilfælde.
 • Det er ikke tilladt for voksne over 18 år at købe eller udlevere alkohol til unge under 18 år.
 • Det er ikke tilladt at medbringe eller indtage euforiserende stoffer under festivalen.
 • Man skal opføre sig ordentligt og behandle området og andre besøgende ordentligt.
 • Alle former for aggressiv adfærd er forbudt, af hensyn til det øvrige publikum og til festivalens medarbejdere.
 • Gæster må gerne medbringe deres almindelige fotoudstyr, så som mobiler og fasthåndskamera osv. til at tage billeder til privat brug i forbindelse med FestiValhal.
 • Tilladelse til optagelse med lyd/levende billeder på pladsen er tilladt, så længe det ikke generer de andre gæster.
 • Festivals stole er tilladt på festivalen.
 • Der må medbringes madpakker pakket ind i cellofan. Frugt og snacks er ligeledes tilladt.
 • Bestik i jern, glas, tallerkner må ikke medbringes.
 • Man skal altid følge de adviseringer man får af security.
 • Crowd-surfing, stage-diving og moshing er forbudt.

Følgende må ikke medbringes: våben, dyr, drikkevarer der ikke er købt på festivalspladsen, paraplyer og rygmærker.

Overtrædelse af ovenstående kan medføre bortvisning.

 

Presse akkreditering i 2019

Ønsker du pressekreditering til FestiValhal 2019, skal du sende en ansøgning på kontakt@festivalhal.dk mrk: pressekreditering, senest d. 1/5-19.

Dette er den eneste måde at, opnå presseakkreditering på. Skriv gerne i hvilken betragtning, medie, målgruppe, læsertal og en beskrivelse af formålet med dit besøg. Kun ansatte på medier omfattet af medieansvarsloven, kan komme i betragtning. Modtages ansøgningen ikke inden den givne dato, kan akkreditering ikke forventes givet.